perjantai 10. kesäkuuta 2022

Väitös tänään: Kuinka globaalit Start-upit voisivat hyödyntää eri sukupolvien yhteistyötä tietojärjestelmien kehittämisessä?

Dissertation day today at University of Jyväskylä: M.Sc. Irawan Nurhas defends his doctoral dissertation in Information Systems "Positive System Design for Intergenerational Innovation". This defence brings old friends to the city: This thesis has been supervised by Prof. Jan Pawlowski (Ruhr West), the Opponent is Professor Samuli Pekkola (Tampere University) and Custos Professor Pasi Tyrväinen (University of Jyväskylä).

 Tänään Irawan Nurhas puolustaa väitöskirjaansa "Positive System Design for Intergenerational Innovation". Väitös tuo vanhoja ystäviä ja kolleegoja yhteen Jyväskylässä! Tutkielman on ohjannut minunkin väitöskirjaohjaajani Prof. Jan Pawlowski ja opponenttina toimii Samuli Pekkola Tampereen yliopistolta. Kustoksena toimii Prof. Pasi Tyrväinen elikkäs dekaanimme.

/ What makes Irawan's research particularly exciting is the positive computing point of view: How to design information systems from positive psychology perspective, so that the systems use would improve wellbeing?  To add to the excitement, he has studied cases both in Indonesia and in Germany!

 
/Irawanin tutkimuksesta mielenkiintoista tekee sen konteksti, positive computing eli järjestelmien suunnittelu positiivisen psykologian näkökulmasta: Miten suunnitella järjestelmiä niin, että niiden käyttö parantaa hyvinvointia? Lisäksi hän on toteuttanut tutkimuksensa Indonesiassa ja Saksassa.

 
Usually software developent has been focusing on productivity as the point of view. Wellbeing determinants or goals change the design process significantly. Irawan has studied how intergenerational collaboration would support this process. In his literature review gamification was found to be a key method. 
 
/Yleensä järjestelmien suunnittelu keskittyy tuottavuuteen pääasiallisena tulokulmana. Hyvinvointitavoite muuttaa suunnitteluprosessia ja Irawan on tutkinut nimenomaan kuinka sukupolvien välinen vuorovaikutus tukee tätä. Hän löysi kirjallisuuskatsauksessa mm. pelillistämisen keskeiseksi metodiksi.
 
 
One would be very lucky to have an opponent like Samuli - Dropping some challenging questions but still very gracefully guiding the defendant, Irawan through the biggest rocks;) 
 
/Keskustelun seuraaminen tässäkin väitöksessä on ollut nautinto! Samuli opponenttina toimii kuten parhaat: esittää haastavia kysymyksiä, mutta rakentavasti ohjaten Irawania läpi pahimpien karikkojen;)


Congratulations Irawan! You have done so well! And thank you for letting me help you with your Karonkka arrangements as well! The press release you can see here.

/ Paljon onnea väitöksesi johdosta Irawan. Ja kiitos kun sain auttaa Karonkkavalmistelujen kanssa!

Lehdistötiedote löytyy täältä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Like in Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...