tiistai 10. syyskuuta 2019

Introducing Computational Thinking and Acting project


Mikä on Computational Thinking and Acting (CoTA)-projekti?  

Teknologioiden kehittymisen myötä yhteiskunta muuttuu ja tarvitaan osaamista, jota ei perinteisissä kouluaineissa ole opetettu. Tekoälyn sanotaan vievän jopa 60% töistämme, jolloin on tärkeää opetella taitoja teknologian rajapinnassa.

Comptational thinking and acting -projekti CoTA lähestyy tätä ongelmaa alakoulun opetusta uudistamalla: nyt tutkitaan, miten ohjelmoinnin, mallintavan ajattelun ja ongelman ratkaisun taitoja voidaan oppia fyysisten aktiviteettien kautta, kaikkiin oppiaineisiin integroituen. Tällaisia aktiviteetteja voi olla esim. Rakennettavien robottien ohjelmoiminen toimimaan ipadilla tai vastaavat tekemällä oppimimisen tehtävät.

Projektissa kerätään euroopanlaajuisesti fyysisen laskennallisuuden hyviä käytänteitä oppimisskenaarioiksi eli opettajat saavat oppimiskenaariokokoelman, jonka avulla heidän oppilaansa tulevat olemaan paremmin varautuneita tulevaisuuden muuttuvaan ja teknologistuvaan maailmaan. Lisäksi hankkeen pohjalta kehitetään partnermaiden opetussuunnitelmia vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Eli seuraavan kolmen vuoden ajan koordinoin myöskin tätä Erasmus+ projektia yhdessä saksalaisten, virolaisten ja kreikkalaisten partnereitten kanssa. 

/And in English:

What is Computational Thinking and Acting (CoTA) project in a nutshell?

Our world is changing due to the rapid developments in technology. Computational thinking and acting skills are becoming vital for each students even at the start of their learning paths. Goal of CoTA (Computational Thinking and Acting) Erasmus+ project is to develop and validate new learning and teaching ICT solutions in Computational Thinking and problem solving in primary schools. CoTA will explore the concept of Physical Computing and provide open learning activities for programming including teacher materials and teacher training. CoTA will also develop scenarios for including programming into different subjects and a competence framework of Physical Computing linked to existing national curriculas in Finland, Estonia, Germany and Greece.

So in the next three years, I will also be coordinating CoTA alongside with my dear friends and partners from Germany, Greece and Estonia. Looking forwards to it! 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Like in Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...